070 - 280 29 52 |  maria@nursenow.se

Utbildning

Våldsbrotten ökar i vårt samhälle.  Våldet förekommer i alla samhällsklassser och kan drabba oss alla. Inom vården är det av största vikt att kunskap finns hur man upptäcker, identifierar och dokumenterar våldet,

 NurseNow Norrbotten erbjuder utbildning inom området VÅLD där fokus ligger på ett djupare analytiskt tänk kring våldsbrott och bemötande av våldsutsatt och gärningsman

Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning efter Era önskemål om behov finns.


Forensisk omvårdnad

Unik utbildning som ger ett djupare analytiskt tänk kring våldsbrott. Ledorden i utbildningen är upptäcka, identifiera och dokumentera uppkomna skador orsakade av våld. Utbildningen ger också en förståelse av vikten av att säkerhetsställa bevis/spår som kan vara avgörande inför en eventuell rättslig process! Genomgång av samverkan med vård, polis, socialtjänst, rättsväsende, rättsmedicin och kriminalvård. Utbildningen berör också bemötandet och vård av våldsutsatt, gärningsman och anhöriga.

VNR - våld i nära relation

VNR- våld i nära relaton

En föreläsning om hur våldet i en nära relation kan se ut, definition av våld, bemötande i vården av våldsutsatta, symptom på våldsutsatthet som vården ska känna till, vad det finns för hjälp och stöd till våldsutsatta individer.

Spårsäkringssats

Utbildning och genomgång av spårsäkringssats vid sexuella övergrepp. Vad innehåller den och när och hur ska spårsäkringssatsen användas.